Paziņojums par privātumu

Paziņojums par privātumu

SIA My Fitness (turpmāk tekstā MyFitness vai mēs) augstu vērtējam savu klientu (turpmāk tekstā Jūsu) privātumu.

 

Šajā paziņojumā par privātumu skaidrosim, kā mēs uzkrājam un izmantojam Jūsu personas datus un ko mēs darām, lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību. Šī paziņojuma par privātumu mērķis ir palīdzēt Jums izprast, kāpēc un kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz Jums, ja esat mūsu līgumiskais biedrs, izmantojat mūsu pakalpojumus bez konkrēta līguma, piemēram, vienreizējo biļeti, draugu biļeti vai dāvanu karti, izmantojat MyFitness pārvaldīto NETFIT tīmekļa vidi www.netfit.lv, izmēģinājuma treniņa gadījumā, vai, pamatojoties uz citas personas (piemēram, darba devēja) noslēgtu līgumu, abonējat mūsu jaunumus vai esat izteicis vēlmi saņemt mūsu piedāvājumus, kā arī tad, ja vienkārši meklējat ar mums saistītu informāciju interneta vidē.

 

1. Par personas datu apstrādi atbildīgais izpildītājs

SIA My Fitness
E.Birznieka Upīša iela 21 E, LV -1011 Rīga
E-pasts: datuaizsardziba@myfitness.lv

 

2. Kāda veida personas datus mēs apstrādājam?

 • Personiskus datus – vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datus, fotogrāfijas
 • Kontaktinformāciju – tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi, saziņas valodu
 • Drošības kameras ierakstus – drošības kameru ierakstus, kas tiek veikti sporta kluba apmeklētāju un īpašuma aizsardzībai
 • Ienakošo un izejošo telefona sarunu audioierakstus – balss ierakstus, kas iegūti no telefona sarunu audioierakstiem ar klientiem un potenciālajiem klientiem
 • Ienākošo un izejošo e-pasta saraksti – saraksti ar klientiem un potenciālajiem klientiem
 • Pakalpojuma datus – tie ir dati, kas atspoguļo Jūsu rīcību attiecībā pret mūsu pakalpojumu izmantošanu, piemēram, par Jūsu MyFitness iegādātajiem pakalpojumiem un produktiem, dati par iespējamiem pārkāpumiem un par noslēgto līgumu ar Jums
 • Fiziskās sagatavotības analīzes dati – runa ir par dažāda veida personas datiem, ko drīkst apstrādāt tikai ar Jūsu piekrišanu. Ja esat mums sniedzis attiecīgu piekrišanu, tad saglabāsim šos datus Jūsu klienta kontā un, ja sniegsiet atsevišķu piekrišanu, ar šiem datiem būs tiesīgs iepazīties arī Jūsu personīgais treneris.
 • Maksājumu instrumentu datus nepilnā, neatšifrējamā formā – šos datus mēs apkopojam un glabājam, ja Jūs iegādājaties maksas abonementu NETFIT online treniņu platformā https://www.netfit.lv/ (kā noteikts Lietošanas noteikumos). Konkrētie personas dati ietvers šādu informāciju – kredītkartes vai debetkartes veids, maksājuma kartes derīguma termiņš, pēdejie četri cipari no maksājumu kartes numura, kā arī informācija par Jūsu veikto maksājumu vēsturi.

3.  Kādam mērķim un uz kāda tiesību pamata mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Personas datu apstrāde notiek dažādiem mērķiem, un katrai datu apstrādei ikviena mērķa labā jānorit, ievērojot tiesiskumu. MyFitness Jūsu personas datu apstrādē balstās uz zemāk minētajām tiesībām:

Līguma izpildīšanai nepieciešamā datu apstrāde

Pamatojoties uz šīm tiesībām, veicam Jūsu datu apstrādi tad, ja tas ir nepieciešams ar Jums noslēgtā līguma izpildei vai iepriekšējiem procesiem, kas nepieciešami tā noslēgšanai, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu. Zemāk minētos datus izmantojam minētajiem mērķiem tādēļ, lai padarītu iespējamu un garantētu ar Jums noslēgtajā līgumā iekļauto pakalpojumu izpildi.

Apstrādes mērķis Personas datu kategorijas
Saziņa pirms līguma noslēgšanas (izvaicāšana par pakalpojumiem un atbilžu sniegšana) Personiskie dati, kontaktinformācija
Rēķini (rēķinu sastādīšana, izsniegšana un maksājumu iekasēšana) Personiskie dati, kontaktinformācija
Regulāro, automātisko maksājumu par NETFIT (https://www.netfit.lv/) online treniņu platformas abonēšanu apstrāde, ja Jūs esat abonējis minēto pakalpojumu Personiskie dati, kontaktinformācija, maksājumu instrumentu dati nepilnā, neatšifrējamā formā
Saziņas uzturēšana ar klientiem, attiecību attīstīšana (ar līguma slēgšanu un līguma izpildi saistītas informācijas iesniegšana) Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
Ar pakalpojumu izmantošanu saistītu izmaksu aprēķināšana un pārvaldīšana Personiskie dati, pakalpojuma dati
Tādu apstākļu un notikumu pārvaldīšana, kas ietekmē klienta lēmumu par pakalpojuma izvēli (informēšana, sūdzību izskatīšana) Personiskie dati, kontaktinformācija
Klienta identificēšana Personiskie dati (t.sk. fotogrāfijas)

Datu apstrāde, kas nepieciešama likumā noteikto MyFitness pienākumu izpildei

Minētajos gadījumos mums jāapstrādā Jūsu personas dati, jo to paredz likums. Ja datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar likumu, tad nedz MyFitness, nedz Jūs šo datu apstrādi ietekmēt nevarat. Pamatojoties uz tiesiskumu, veicam datu apstrādi šādiem mērķiem:

 Apstrādes mērķis Personas datu kategorijas
Grāmatvedība (t.sk. grāmatvedības pirmdokumentu saglabāšana) Personiskie dati, kontaktinformācija
Datu valsts inspekcijas un datu subjekta informēšana par pārkāpumiem, kas saistīti ar personas datiem Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
Atbildot uz valsts pārvaldes institūciju un valsts iestāžu informācijas pieprasījumiem Personiskie dati, kontaktinformācija

 

Datu apstrāde, pamatojoties uz MyFitness leģitīmajām interesēm

Leģitīmā interese nozīmē to, ka mums nav jāapstrādā Jūsu dati tieši līguma aizpildīšanas brīdī un mums nav arī likumīga pienākuma veikt šādu datu apstrādi, tomēr mums ir nepieciešams veikt datu apstrādi. Tas vajadzīgs tādēļ, lai attīstītu mūsu pakalpojumus un produktus, padarot tos Jums piemērotākus; aizsargātu savu īpašumu, savus klientus un darbiniekus, izmantojot drošības kameras; pieņemtu ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus, apkopojot statistiku. Tā kā datu apstrāde, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, netiek veikta pamatojoties nedz uz likumu, nedz vaicājot Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības lūgt mums paskaidrojumus un iesniegt pretenzijas, ja konstatējat, ka Jūsu datu apstrāde zemāk minētajiem mērķiem pārkāpj Jūsu tiesības.

 Apstrādes mērķis Personas datu kategorijas
MyFitness pakalpojumu attīstīšana Personiskie dati, kontaktinformācija, ienākošo un izejošo telefona sarunu audioierakstus
MyFitness grupas iekšējā datu apmaiņa Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
Mārketinga profila veidošana (skaidrojumu skat. zem tabulas) Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
MyFitness īpašuma, darbinieku un klientu un datu aizsardzība – noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību (precīzākas drošības kameru izmantošanas vietas skat. 8. punktā) Drošības kameras ieraksti
Mārketinga pasākumi Personiskie dati, kontaktinformācija
Saziņas uzturēšana ar klientiem, attiecību attīstīšana (atbildēšana uz pieprasījumiem, vispārīgā klientu apkalpošana, informācijas apmaiņa) Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
Vispārīgā pakalpojumu statistika  Personiskie dati, dati par pakalpojumu
Pierādījumu nodrošināšana pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, ka arī pierādījumu nodrošināšana pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta;

klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole un uzlabošana

Balss ieraksti, kas iegūti no ienākošo un izejošo telefona sarunu audioierakstiem, drošības kameru ieraksti;

ienākošā un izejošā e-pasta sarakste ar klientiem un potenciālajiem klientiem;

maksājumu instrumentu dati (nepilni)

Regulāro, automātisko maksājumu par NETFIT (https:// www.netfit.lv/) online treniņu platformas abonēšanas maksājumu kontroles nodrošināšana klientiem, ja Jūs esat abonējis minēto pakalpojumu. Maksājumu instrumentu dati (nepilni)


Mārketinga profila veidošana

Mārketinga nolūkos mēs apstrādājam Jūsu datus, izmantojot dažādas datu apstrādes tehnoloģijas, kas mums ļauj, izmantojot vai nu matemātisku analīzi, statistiku, vai citas metodes, izveidot mārketinga profilus, izskaidrot sakritības un veikt mārketinga prognozes. Jūs savukārt dodat mums iespēju novērtēt un paredzēt klientu vēlmes attiecībā uz mūsu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem un attīstīt pakalpojumus atbilstoši šīm prognozēm. Jūs mums ļaujat izveidot tieši Jums personalizētus piedāvājumus un padarīt pakalpojumus klientam draudzīgākus.

Papildus augstāk minētajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs varam apstrādāt datus arī citiem mērķiem, taču tas vienmēr notiek saskaņā ar mūsu pamatdarbību un nepieciešamību to attīstīt.

Datu apstrāde, pamatojoties uz piekrišanu

Lai spētu izveidot tieši Jūsu vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un nodrošinātu personīgu apkalpošanu, dažos gadījumos Jūsu datu apstrādei ir nepieciešama arī Jūsu piekrišana. Ja Jūs dosiet mums savu piekrišanu, mēs nodrošināsim Jūs ar MyFitness jaunumiem, kā arī informēsim Jūs par mūsu sadarbības partneru piedāvājumiem. Mūsu sadarbības partneru lokā ietilpst, piemēram: sporta, veselības, kultūras, skaistuma, ēdināšanas, transporta un izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji. Šis saraksts ir ilustrējošs un reizēm mūsu partneri mainās, taču tas vienmēr ir saistīts ar kopīgu mērķi veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Jūs vienmēr varat atsaukt mums doto piekrišanu (katru atsevišķi vai visas uzreiz), uzklikšķinot uz attiecīgā lodziņa tiešsaistes pašapkalpošanās vidē vai, gadījumā, ja Jūs neesat MyFitness kluba biedrs un Jums nav iespējas izmantot pašapkalpošanās vidi, nosūtot mums attiecīgu paziņojumu uz šo e-pastu: datuaizsardziba@myfitness.lv. Gadījumā, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs vairs neapstrādājam Jūsu datus mērķim, kam Jūs bijāt piekritis. Attiecībā uz fiziskās sagatavotības datu analīzi tas nozīmē, ka dati 7 dienu laikā tiks dzēsti no MyFitness lietotāja konta un MyFitness sistēmas un tos vairs nebūs iespējams atjaunot.

Apstrādes mērķis Personas datu kategorijas
Fiziskās sagatavotības datu saglabāšana Jūsu MyFitness lietotāja kontā Ķermeņa analīzes dati
Ķermeņa analīzes datu nodošana tikai Jūsu izvēlētajam personīgajam trenerim Ķermeņa analīzes dati
Tiešais mārketings (e-vēstules, SMS) Personīgie dati, kontaktinformācija

 

4. Kas vēl kopā ar mums apstrādā Jūsu datus?

MyFitness Jūsu personas datiem pieeja ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem šie dati ir nepieciešami uzdevumu izpildei (piemēram, pamatojoties uz need-to-know jeb „mums-tas-jāzina“). Ārpus MyFitness pieeja Jūsu datiem ir ļoti ierobežota zemāk aprakstītajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja šo personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • Citiem MyFitness koncernam piederošiem uzņēmumiem: dalāmies Jūsu personas datos ar citiem koncerna uzņēmumiem (tikai tiem, kas atrodas Eiropas Savienībā), ja tas nepieciešams vadības lēmumu pieņemšanai un koncerna uzņēmējdarbības attīstībai un kopīgo datu sistēmu izmantošanai.
 • Personām, kas piedāvā mums pakalpojumus: Jūsu dati ir pieejami personām, kas piedāvā mums pakalpojumus (saraksts nav izsmeļošs un laiku pa laikam mēs pasūtām pakalpojumus jaunās sfērās): ekonomiskās programmatūras, IT un telekomunikāciju pārvaldības un tehniskās apkopes, e-pasta servera uzturēšanas, tīmekļa pārvaldības, audita, juridisko, datu analīzes programmatūras izstrādāšanas, MyFitness mobilās programmas attīstīšanas, inkasso u.c. pakalpojumu sniedzējiem. Video un audio ieraksti nav pieejami tehnisko iekārtu apkopes personālam.
 • Citam patstāvīgam pārzinim un Maksājumu apstrādātājiem: ja Jūs esat abonējis NETFIT, https://www.netfit.lv/, NETFIT ir saites uz trešo personu (patstāvīga pārziņa lapām, tajā skaitā AS LHV Pank kā patstāvīgs pārzinis) un šo trešo personu apstrādātājiem (tajā skaitā AS EveryPay), kuri apstrādā personas datus saskaņā ar savām privātuma politikām, kas ir pieejamas viņu mājas lapās
 • Valsts pārvaldes institūcijām un valsts iestādēm (piemēram, policijai, tiesai, avārijas dienestam, Datu valsts inspekcijai u.c.): sniegsim Jūsu datus tikai tādā gadījumā, ja to paredzēs likums.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvā regulējuma prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

5. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Mēs glabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr mums tas būs jādara saskaņā ar likumu vai arī kamēr tas būs nepieciešams, lai izpildītu šajā paziņojumā par privātumu norādītos mērķus. Zemāk ir daži datu glabāšanas termiņu piemēri:

Uzglabāšanas termiņš Piemēri
1 mēnesis (pēc ieraksta veikšanas) Drošības kameru ieraksti
Līdz atsaukumam Elektroniskā pasta adrese no personas, kura piekritusi saņemt jaunumus un ziņas par MyFitness
10 gadi (pēc līguma beigšanās, izpildes) Dati par klientu līgumiem un pakalpojumiem, kas palīdz mūs un Jūs aizsargāt iespējamu domstarpību gadījumā vai iesniedzot prasību tiesisko interešu aizsardzībai
10 gadi (pēc līguma beigšanās, izpildes) Grāmatvedības pirmdokumenti (piemēram, klienta biedra līgums un rēķini)
Līdz piekrišanas atsaukšanai Runa ir par datiem, kuru apstrādei esat sniedzis savu piekrišanu, piemēram, fiziskās sagatavotības analīzes datiem
10 gadi (pēc audioieraksta vai e-pasta sarakstes pabeigšanas dienas) Balss ieraksti, kas iegūti no ienākošo un izejošo telefona sarunu audioierakstiem;

ienākošā un izejošā e-pasta sarakste ar klientiem

6 mēneši pēc līgumisko attiecību izbeigšanas vai līdz atsaukšanai Maksājumu instrumentu datus nepilnā, neatšifrējamā formā (TABLE)

Lai saņemtu plašāku informāciju par personas datu glabāšanas laiku, varat sazināties ar šī paziņojuma par privātumu 1. punktā minēto kontaktpersonu, iesniedzot atbilstošu pieprasījumu.

6. Jūsu personas datu drošība

MyFitness ir apstiprinājis nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju. Daži mūsu izmantoto pasākumu piemēri:

Fiziskie pasākumi – personiskos datus saturoši dokumenti papīra formātā tiek turēti slēgtās telpās un skapīšos, kas ir pieejami tikai konkrētiem darbiniekiem viņu pienākumu veikšanai; datu apstrādes iekārtas un IT sistēmas ir pienācīgi aizsargātas no uguns, pārkaršanas, ūdens, strāvas svārstībām un padeves pārtraukumiem.

Tehniskie pasākumi – videonovērošana; visi darba datori, darbiniekam aizejot, tiek aizsargāti ar paroli uz ekrānsaudzētāja; tiek nodrošināts, ka IT sistēma neļauj veikt jaunus mēģinājumus ievadīt un bloķēt lietotāja ID, ja neveiksmīgo ievadīšanas mēģinājumu skaits pārsniedz noteiktu robežu; tiek nodrošināts, ka īpaši apdraudētās sistēmas (piemēram, klēpjdatori, viedtālruņi) ir pietiekami aizsargāti (piemēram, izmantojot šifrēšanu vai citus līdzekļus).

Organizatoriskie pasākumi – visiem IT sistēmu lietotājiem ir noteiktas lomas un profili; tiek nodrošināts, ka piekļuves tiesības tiek slēgtas brīdī, kad darbinieks dodas prom no MyFitness; tiek nodrošināts, ka publiski pieejamās telpās nav iespējams iekļūt bez pilnvaras, kas tiek izmantota personīgo datu apstrādei.

Ja mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus, kas apstrādā Jūsu personas datus, mēs ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem noslēdzam datu apstrādes un aizsardzības līgumu, kas pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu: a) veikt attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti un drošību, un b) apstrādāt personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

7. Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem

Tiesības iepazīties ar datiem – Jums ir tiesības zināt, kādus datus mēs par Jums esam apkopojuši, kādam nolūkam mēs tos apstrādājam, kam šie dati tiek atklāti (jo īpaši trešo valstu saņēmējiem); cik ilgi dati tiek glabāti; kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu labošanas, dzēšanas un apstrādes ierobežošanu. Lai mēs varētu Jums atbildēt, mums ir nepieciešams iepriekš Jūs identificēt, lai nesniegtu informāciju nepilnvarotai personai. Mums ir tiesības atbildēt uz Jūsu jautājumiem 30 dienu laikā.

Tiesības uz datu labošanu – Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, gadījumā ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Tiesības uz datu dzēšanu – atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam Jūsu personas datus; pirmkārt, tas attiecas uz gadījumiem, kad Jūsu datu apstrādi veicam personīgās intereses nolūkos vai pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu (piemēram, ja dati mums vairs nav nepieciešami, Jūs varat atsaukt mums sniegto piekrišanu datu apstrādei).

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu – noteiktos gadījumos Jums uz konkrētu laika periodu ir tiesības atcelt vai ierobežot savu personīgo datu apstrādi (piemēram, ja esat iesniedzis pretenzijas par savu datu apstrādi).

Tiesības iesniegt pretenzijas – Jums ir tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas pamatojas uz MyFitness likumīgajām interesēm, tostarp tāda veida īstenoto profila analīzi, kas veikta, uz likumīgo interešu pamata. Saņemot iebildumus, MyFitness pārtrauc apstrādāt Jūsu personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pamatota iemesla dēļ (katru gadījumu izskata atsevišķi).

Tiesības uz datu nodošanu – Ja personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu vai ar mums noslēgtu līgumu un dati tiek apstrādāti automātiski, Jums ir tiesības nosūtīt par Jums trūkstošos personīgos datus, ko neesat mums iesniedzis, strukturētā, vispārīgi izmantojamā formā un mašīnlasāmā veidā. Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai MyFitness, ja tas ir tehniski iespējams, tiešā veidā pārsūtītu datus citam pakalpojumu sniedzējam (t.i., citi pakalpojumu sniedzēji spēj saņemt datus, izmantojot norādīto veidlapu).

Ja vēlaties izmantot kādu no iepriekš minētajām Jums piešķirtajām tiesībām, lūdzam vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@myfitness.lv.

8. Drošības kameru izmantošana sporta klubos

Mēs izmantojam drošības kameras, lai aizsargātu cilvēkus (t.i., klientus un darbiniekus) un īpašumu (MyFitness darbinieku un klientu) visos MyFitness sporta klubos.

Drošības kameras sporta zālēs ir izkārtotas tā, lai novērošanas zonā tiktu iekļauta apkalpošanas lete, garderobju ieejas, treniņu zāle, ieeja studijā. Tādējādi novērošanas zonā un video ierakstos tiks iekļauti arī minētajās zonās esošie MyFitnesss klienti. Zemāk izklāstīsim videonovērošanas pamatnosacījumus:

 • tiesiskais kameru izmantošanas pamatojums – likumīga interese
 • īss novērošanas sistēmu apraksts – stacionārs, digitāls, ar tālummaiņas funkciju
 • kam ir pieeja novērošanas sistēma un ierakstiem – kluba vadītājam, Pakalpojumu vadītājam
 • cik ilgi ieraksti tiek uzglabāti – ieraksti tiek glabāti 1 mēnesi, pēc tam videosistēma automātiski tos dzēš un uzsāk jaunu ierakstu veikšanu
 • novērošanas laiks – visu diennakti
 • novērošanas veids – ierakstu saglabāšana un novērošana
 • kas tiek darīts, lai aizsargātu datus, kas iegūti, izmantojot izsekošanas sistēmu – ieraksti atrodas servera telpā esošajā cietajā diskā, kas veltīti konkrētajai novērošanas vietai. Pieeja tikai iepriekšminētajām personām
 • kā persona var iepazīties ar par viņu uzkrātajiem datiem – lai uzzinātu, kādi dati ir uzkrāti par Jums kā par personu, lūdzam vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@myfitness.lv. Iepazīstoties ar datiem, lūdzam rēķināties ar to, ka datus uzglabājam tikai 1 mēnesi, kā arī ar to, ka, ja vēlaties apskatīt ierakstus, mums, lai aizsargātu citu biedru īpašumtiesības un intereses, ir jāveic pasākumi, lai šīs personas nevarētu identificēt, tādēļ mēs nevaram nekavējoties veikt šo ierakstu izpēti.

9. Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā un tiesā

 Ja saistībā ar saviem personas datiem vai tiesību aizsardzību vēlaties iegūt papildu informāciju, Jums ir iespēja vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@myfitness.lv.

Ja uzskatāt, ka ar Jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā Vispārējās personas datu aizsardzības regulas prasībām, Jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas tiesības un intereses.