Pakalpojuma pasūtīšana, Līguma noslēgšana

Pakalpojuma pasūtīšana, Līguma noslēgšana

Pakalpojuma pasūtīšana, Līguma noslēgšana

 1. NETFIT ir tiešsaistes treniņu platforma, kas nodrošina piekļuvi pilniem treniņiem.
 2. NETFIT tiešsaistes treniņus (turpmāk — Pakalpojums) nodrošina SIA My Fitness (turpmāk tekstā — MyFitness) — juridiska persona, kas reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003440545, adrese: Ernesta Birznieka Upīša iela 21E, Rīga, LV-1011, e-pasts: netfit@netfit.lv. Šī informācija ļauj patērētājam ātri un efektīvi sazināties ar MyFitness kā pakalpojumu sniedzēju. Visas pretenzijas ir jāiesniedz MyFitness, arī izmantojot norādītos rekvizītus.
 3. Pakalpojumus var pasūtīt un izmantot MyFitness biedrs, kuram ir derīgs dalības līgums ar MyFitness, izveidojot lietotāja kontu MyFitness pārvaldītajā NETFIT tīmekļa vidē www.netfit.lv (turpmāk tekstā — NETFIT tīmekļa vide). Šis Pakalpojums ir pieejams arī personām, kurām nav noslēgts līgums ar MyFitness un kuras nav MyFitness biedri.
 4. Šie Pakalpojuma lietošanas nosacījumi (turpmāk tekstā — Lietošanas nosacījumi) attiecas uz visiem MyFitness biedriem, kuri, pamatojoties uz noslēgtu līgumu ar MyFitness, lieto NETFIT tīmekļa vidi(turpmāk tekstā — Klients-biedrs), kā arī tiem MyFitness nebiedriem, kuriem nav noslēgts līgums ar MyFitness, bet kuri lieto NETFIT tīmekļa vidi (turpmāk tekstā – Klients-nebiedrs)
 5. Lai izmantotu Pakalpojumus, Klients-biedrs, pamatojoties uz MyFitness mājaslapas biedra zonas lietotājvārdu un paroli, ielogojas NETFIT tīmekļa vidē, izvēlas atbilstīgo Pakalpojuma veidu (treniņu abonementu), apstiprina, ka ir izlasījis Lietošanas nosacījumus un piekrīt tiem, un, nokļūstot līdz apmaksas solim, kurā vienīgais apmaksas veids ir samaksa ar maksājumu karti,  ievada maksājumu kartes datus, lai apmaksātu Pakalpojumu. MyFitness biedram (ar aktīvu statusu vai On-hold) NETFIT tīmekļa pakalpojumu ir pieejami bezmaksas, ielogojoties NETFIT lapā ar MyFitness lapas autorizācijas datiem.
 6. Lai izmantotu Pakalpojumus, Klients-nebiedrs ievada informāciju par sevi NETFIT tīmekļa vidē (vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi), ielogojas NETFIT tīmekļa vidē, izvēlas atbilstīgo Pakalpojuma veidu (treniņu abonementu), apstiprina, ka ir izlasījis Lietošanas nosacījumus un piekrīt tiem, un, nokļūstot līdz apmaksas solim, kurā vienīgais apmaksas veids ir samaksa ar maksājumu karti,  ievada maksājumu kartes datus, lai apmaksātu Pakalpojumu.
 7. Līgums par Pakalpojuma iegādi MyFitness un Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra starpā (turpmāk tekstā — Līgums) tiek uzskatīts par noslēgtu, ja Klients-biedrs vai Klients-nebiedrsir ielogojies NETFIT tīmekļa vidē  un ir piekritis Lietošanas nosacījumiem. Lietošanas nosacījumi un Cenu saraksts ir daļa no Līguma, kuru Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs var izlasīt NETFIT tīmekļa vidē un kas pieejams šeit: https://www.netfit.lv/pakalpojuma-pasutisana-liguma-noslegsana/ . Šis Līgums tiek noslēgts elektroniski un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir distances Līgums, ko regulē (tostarp, bet ne tikai) Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kas pieņemti 2014. gada 20. maijā.
 8. MyFitness ir tiesības, bet nav pienākuma piešķirt Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram bezmaksas Pakalpojuma NETFIT tīmekļa vidē izmēģinājuma periodu. Par šādu iespēju un bezmaksas izmēģinājuma perioda ilgumu Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs tiks informēts pirms apmaksas soļa. Bezmaksas izmēģinājuma perioda opcijas piešķiršanas gadījumā pēc norādītā termiņa beigām no Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra tiks iekasēta maksa saskaņā ar šajos noteikumos minēto Cenu sarakstu. 1 dienu pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām MyFitness nosūtīs Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram e-pasta atgādinājumu par izmēģinājuma perioda beigām.
 9. Pēc Līguma noslēgšanas uz NETFIT tīmekļa vidē pieejamo Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājums par Līguma noslēgšanu, informācija par Līguma saglabāšanas iespējām un rēķins par apmaksātu Pakalpojumu.
 10. MyFitness ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Lietošanas nosacījumus un Cenu sarakstu, par izmaiņām paziņojot NETFIT tīmekļa vidē 14 dienas iepriekš, tātad izmaiņas stājas spēkā 14 dienas pēc paziņojuma tīmeklī. Parakstot šo Līgumu, Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs neatsaucami piekrīt šādai vienpusējai izmaiņu un paziņojuma procedūrai. Ja Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs nepiekrīt izmaiņām, viņam ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar 36. punktu. Ja Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs neizbeidz Līgumu pirms grozījumu stāšanās spēkā, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis grozījumiem, un līgumattiecības turpinās ar grozītajiem nosacījumiem.
 11. MyFitness ir tiesības, bet nav pienākums piešķirt Klientam-biedram, kuram ir derīgs līgums ar MyFitness (izņemot apturētu dalību)tiesības lietot Pakalpojumu bez maksas vai par citu izdevīgāku cenu kā norādīts aktuālajā cenrādī, laika posmā, kamēr MyFitness klubi ir atvērti. Šāda iespēja stājas spēkā pēc apmaksātā perioda beigām, MyFitness nekreditējot rēķinus un neatgriežot samaksāto starpību. Piemēram, ja Klienta-biedra apmaksātā perioda beigas ir februāra 28.datums, bet MyFitness pakalpojumus klātienē tiks atļauts sniegt februāra 15.datumā, starpība (apmaksātais NETFIT periods (28.datums) – sporta klubu atvēršanas datums (15.datums)) netiks atmaksāta. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad pa vidu apmaksātajam Pakalpojumam NETFIT vidē tiek reģistrēta dalība MyFitness klātienes apmeklējumiem, proti, arī šādā gadījumā MyFitness var piešķirt tiesības arī tālāk pēc apmaksātā perioda beigām lietot Pakalpojumu NETFIT tīmekļa vidē bez maksas vai par citu izdevīgāku cenu kā norādīts aktuālajā cenrādī.

 

Pakalpojumu izmantošana

 1. Personas līdz 18 gadu vecumam pakalpojumus drīkst izmantot tikai pieaugušo uzraudzībā. Ne visi treniņi var būt piemēroti nepilngadīgajiem. Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, vārdā Līgumu noslēdz vecāks vai aizbildnis, kurš ir viņa likumiskais pārstāvis un kopā ar Klientu-biedru vai Klientu-nebiedru ir atbildīgs par visu no Līguma izrietošo Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra saistību izpildi.
 2. Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs saprot, ka Pakalpojums ir ar personu nesaistīts attālināts pakalpojums un Pakalpojuma izmantošana pilnībā notiek, Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram uzņemoties risku. Izvēloties un izmantojot Pakalpojumus, Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs pats vai ar tādas personas palīdzību, kurai ir attiecīgas speciālās zināšanas, uzrauga savu veselību un vismazāko šaubu gadījumā par treniņa piemērotību vai arī kāda simptoma vai traumas gadījumā, konsultējas ar savu ārstu. MyFitness neuzņemas nekādu atbildību par Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra veselības risku Pakalpojumu izmantošanas laikā.
 3. Pakalpojumu drīkst izmantot tikai Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs, un to nedrīkst atļaut izmantot trešajām personām.
 4. Lai izmantotu Pakalpojumus, Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ir nepieciešams interneta savienojums.
 5. Viss NETFIT tīmekļa vidē nodrošinātais Pakalpojumu saturs un materiāli pieder MyFitness un ir aizsargāts ar autortiesībām. Noslēdzot Līgumu, Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs apņemas neglabāt, nepavairot, neizplatīt, nepārveidot, neprezentēt, nepublicēt, neveidot atvasinātus darbus, nepiedāvāt pārdošanai un neizmantot (izņemot šajos Lietošanas noteikumos skaidri atļautos gadījumos) saturu vai informāciju, ko satur Pakalpojumi vai kas ir iegūti, izmantojot Pakalpojumus. Turklāt Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs nedrīkst augšupielādēt, publicēt, sūtīt pa e-pastu vai kā citādi pārsūtīt vai pārraidīt materiālu, kas ir paredzēts, lai pārtrauktu, iznīcinātu, ierobežotu vai kā citādi veiktu manipulācijas ar jebkuras datora programmatūras, aparatūras vai aprīkojuma funkcionalitāti saistībā ar Pakalpojumu (iekļaujot programmatūras vīrusus vai jebkuru citu datora kodu, failus vai programmas). Iepriekš minētās nelikumīgās darbības ir piemērojamo normatīvu aktu pārkāpums un ir attiecīgi sodāmas.
 6. Pakalpojums un viss ar Pakalpojuma starpniecību pieejamais saturs ir paredzēts tikai Klienta-biedra vai Klients-nebiedra personīgai un nekomerciālai lietošanai, un to nedrīkst nodot trešajām personām. Līguma darbības laikā MyFitness piešķir Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ierobežotas tiesības piekļūt Pakalpojumiem un izmantot Pakalpojuma saturu personiskiem nolūkiem.

 

Pakalpojumu apmaksa

 1. Pakalpojumi tiek apmaksāti vienreiz mēnesī, MyFitness, ar attiecīgu maksājumu apstrādātāju starpniecību automātiski ieturot attiecīgu naudas summu, atkarībā no Klienta-biedra vai Klients-nebiedra Pakalpojuma izvēles,  no  NETFIT tīmekļa vidē Klienta-biedra vai Klients-nebiedra norādītas maksājumu kartes saskaņā ar Pakalpojumu Cenu sarakstā norādīto cenu, kas pieejama šeit: https://www.netfit.lv/pakalpojuma-pasutisana-liguma-noslegsana/.   Samaksa par pirmo Pakalpojuma derīguma mēnesi tiek ieturēta uzreiz pēc Līguma noslēgšanas, un katra nākamā mēneša maksājuma ieturēšana notiek abonementa derīguma termiņa pēdējā dienā pirms abonementa derīguma termiņa beigām. Piekļuve treniņu abonementam tiek nodrošināta, kad MyFitness ir saņēmis samaksu par Pakalpojumiem. Ar šo Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs piekrīt digitālā satura (treniņu abonementa) piegādes uzsākšanai pēc Pakalpojumu apmaksas.
 2. Ja Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs vēlās nepārtraukti saņemt Pakalpojumus, Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ir jānodrošina pietiekams naudas daudzums NETFIT tīmekļa vidē Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra norādītas maksājumu kartes kontā. Ja Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs vēlas dzēst vai pievienot jaunu maksājumu karti, Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs to var izdarīt NETFIT tīmekļa vidē.
 3. Maksa par Pakalpojumiem tiek ieturēta neatkarīgi no tā, vai Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs izmanto Pakalpojumu vai nē.
 4. Maksa par norēķinu ciklu/periodu (30 secīgas dienas) pēc izmēģinājuma perioda, ja šāds tiek noteikts, tiks ieturēta no Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra kredītkartes (vai cita MyFitness pieņemta maksājumu instrumenta) bezmaksas izmēģinājuma perioda beigās, ja tāds tiek noteikts un ja Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs nebūs pārtraucis Līgumu pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām.
 5. Noslēdzot Līgumu, Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs ir informēts, ka, lai izpildītu Līgumu ar Klientu-biedru vai Klientu-nebiedru un sniegtu Pakalpojumu, tajā skaitā lai MyFitness saņemtu samaksu par Klienta izvēlēto Pakalpojumu un nodrošinātu Pakalpojumu atbilstoši Līgumam,  MyFitness uzdevumā trešās personas (patstāvīgs Pārzinis, tajā skaitā AS LHV PANK) izmanto un apstrādā Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra sniegtos maksājumu instrumenta datus (iekļaujot maksājumu kartes numuru, veidu, derīguma termiņu un CVV/CVC autentifikācijas kodus). Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs ir informēts, ka, iegādājoties jebkura veida Pakalpojumu, MyFitness ir tiesīgs ieturēt šādus maksājumus automātiski saskaņā ar līguma noteikumiem (arī ar operatora starpniecību) bez Klienta-biedra vai Klients-nebiedra atsevišķas piekrišanas šādu maksu pārskaitīšanai (ja vien konkrēta Pakalpojuma apmaksas noteikumi neparedz citu maksājumu kārtību). Savukārt MyFitness vāc un glabā šajā punktā minēto maksājumu instrumenta nepilnus, neatšifrējamus datus, saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti MyFitness tīmekļa vietnē publicētajā privātuma paziņojumā https://www.myfitness.lv/par-myfitness/svariga-informacija/pazinojums-par-privatumu/ Klienta- biedra vai Klienta-nebiedra maksājuma instrumenta datiem pilnā, izmantojamā apjomā. AS LHV Pank ir kā patstāvīgs pārzinis  un tā apstrādātājs ir  AS EveryPay, kuri apstrādā personas datus saskaņā ar savām privātuma politikām, kas ir pieejamas viņu mājas lapās.
 6. Saskaņā ar Līgumu veicamie maksājumi tiek uzskatīti par pienācīgi veiktiem kopš brīža, kad attiecīgā summa ir saņemta MyFitness bankas kontā.
 7. MyFitness izsniedz rēķinus Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram elektroniskā formā. Par rēķina sagatavošanu nav jāmaksā. Rēķins ir derīgs bez paraksta. Neatkarīgi no rēķina saņemšanas Klienta-biedra vai Klients-nebiedra pienākums ir nodrošināt, lai norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta viņa maksājumu karte, pārskaitījuma datumā būtu naudas līdzekļi visiem Līgumā paredzētajiem maksājumiem.
 8. Ja naudas līdzekļu ieturēšana no Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra maksājumu kartes neizdodas (proti, no kredītiestādes tiek saņemts atteikums jebkāda iemesla dēļ, tostarp tāpēc, ka nepietiek līdzekļu maksājumu kartei piesaistītajā norēķinu kontā), MyFitness ir tiesības nekavējoties pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu jaunajā periodā, par kuru Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs nav samaksājis, un bloķēt Klienta-biedra vai Klients-nebiedra piekļuvi, līdz attiecīgais Pakalpojums ir pilnībā apmaksāts. Tādējādi MyFitness ir tiesības neierobežoti daudz reižu mēģināt veikt attiecīgos maksājumu darījumus Līguma darbības periodā un pēc tā termiņa beigām, ja Pakalpojums nav pilnībā apmaksāts.
 9. Tarifu vai vienošanos izmaiņu gadījumā MyFitness ir tiesības vienpusēji mainīt visas Līgumā iekļautās summas saskaņā ar likmes vai vienošanās izmaiņām, par to informējot Klientu-biedru vai Klientu-nebiedru vismaz 14 dienas iepriekš. MyFitness neinformē Klientu-biedru vai Klientu-nebiedru par summu samazināšanu.
 10. Ja MyFitness ir apturējis Pakalpojuma sniegšanu, pamatojoties uz Līguma 25. punktu, tad:
  • kamēr Pakalpojuma sniegšana ir apturēta, Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs to nevar izmantot;
  • Pakalpojuma sniegšanas apturēšanas laikā tiek piemērota maksa par pakalpojumu, un Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs nevar pieprasīt pakalpojuma maksas pārrēķinu, samazināšanu vai atmaksu;
  • MyFitness 2 (divu) darba dienu laikā informē Klientu-biedru vai Klientu-nebiedru par Pakalpojuma sniegšanas apturēšanu un parādsaistībām;
  • MyFitness ir tiesības atteikties no jauna līguma noslēgšanas ar Klientu-biedru vai Klients-nebiedru.
 11. Ja Pakalpojuma sniegšanas apturēšanas laikā Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra parāds pret MyFitness tiek pilnībā nosegts, Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra piekļuve Pakalpojumiem tiek nekavējoties atjaunota.
 12. Pakalpojuma sniegšanas apturēšana vai Līguma pārtraukšana neatbrīvo Klientu-biedru vai Klientu-nebiedru no pienākuma samaksāt MyFitness parādu, kas radies pirms Līguma izbeigšanas. Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs piešķir MyFitness tiesības un pilnvaras pēc Līguma izbeigšanas veikt pārskaitījumus (ieturēšanu), lai pilnībā samaksātu Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram radušos parādu MyFitness Līguma darbības laikā.
 13. Ņemot vērā ierīču dažādību un funkciju specifiku, Pakalpojumu ir iespējams pilnvērtīgi izmantot ar datora starpniecību. MyFitness negarantē Pakalpojuma darbību uz citām ierīcēm. Ja Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs nav izmantojis Pakalpojumu no MyFitness neatkarīgu iemeslu dēļ vai izmantošanas uz citām ierīcēm (tostarp, televizora, planšetes, telefona) dēļ nevar to pilnvērtīgi izmantot, maksa par Pakalpojumu netiek atmaksāta nedz pilnībā, nedz daļēji.
 14. Līguma maksas(-u) kavējuma gadījumā MyFitness ir tiesības pieprasīt kavējuma procentus — 0,15 % dienā no maksājamās summas par katru kavējuma dienu līdz maksājamās summas samaksai.
 15. Ja Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ir vienlaicīgi jāsamaksā MyFitness dažādas no Līguma izrietošās summas, tad saistību izpildei veiktie maksājumi pirmkārt sedz nesamaksātos procentus, pēc tam pamatsummu un tikai pēc tam līgumsodu, ja tāds ir paredzēts.
 16. MyFitness ir tiesības bez Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra atsevišķas piekrišanas no Līguma izrietošās prasības pret Klientu daļēji vai pilnībā piešķirt personām, tostarp piedziņas uzņēmumiem un/vai citām apvienībām, kas nodarbojas ar prasījumiem.
 17. MyFitness ir atbildīgs pret Klientu-biedru vai Klientu-nebiedru, un Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ir tiesības izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret MyFitness tikai tad, ja MyFitness ir tīši vai rupjas neuzmanības dēļ pārkāpis savas saistības. Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā minētās tiesības, ja sniegtais Pakalpojums neatbilst Līguma nosacījumiem.

 

Līguma termiņš un izbeigšana

 1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, tāpēc tas ir spēkā līdz brīdim, kad to izbeidz Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs, vai MyFitness. Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13. punktu Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram nav atteikuma tiesību 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, jo šis Līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā. Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs ar šo apstiprina, ka pēc digitālā satura Pakalpojuma iegādes un šī Līguma stāšanās spēkā Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs zaudē atteikuma tiesības.
 2. Klientam biedram vai Klientam-nebiedram ir tiesības izbeigt Līgumu jebkurā laikā, piesakoties savā kontā NETFIT tīmekļa vidē un izpildot norādījumus, kas ir sniegti par Līguma izbeigšanu.
 3. Līgums tiek izbeigts, tiklīdz savā lietotāja kontā esat apstiprinājis vēlmi to izbeigt. Izbeidzot Līgumu, par aktuālo periodu samaksātā summa netiek atmaksāta Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram. Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ir tiesības turpināt iegādāto Pakalpojumu izmantošanu līdz aktuālā perioda beigām, un, to darot, uz Pakalpojumu attiecas šie Lietošanas nosacījumi, izņemot punktus, kas nosaka maksājumu veikšanu.
 4. MyFitness ir tiesības izņēmuma kārtā izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:
  • Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs ir sniedzis MyFitness nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas, saziņas vai norēķinu kartes datus vai arī mēģinājis izmantot kādas trešās personas attiecīgos datus;
  • Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra NETFIT lietotāja kontu izmanto cita persona, nevis Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs;
  • Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ir radušās parādsaistības par jebkuru Līguma maksājumu vismaz trīsdesmit (30) dienas pēc kārtas vai vairāk nekā (3) trīs reizes kalendārajā gadā;
  • Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs būtiski pārkāpj Līgumu kā citādi.
 5. Ja MyFitness izbeidz Līgumu, pamatojoties uz 38. punktu, pakalpojuma maksa par atlikušo neizmantoto pakalpojumu periodu pēc Līguma izbeigšanas Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram netiek atmaksāta un MyFitness to ietur kā līgumsodu. Turklāt MyFitness ir tiesības atteikties no jaunu līgumu slēgšanas ar Klientu-biedru vai Klients-nebiedru.
 6. 38. punktā norādītā izbeigšanas pamatojuma gadījumā MyFitness ir tiesības pieprasīt līgumsoda samaksu kopā ar atcelšanu vai tās vietā. Līgumsoda summa ir trīskāršota Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra spēkā esošā ikmēneša maksa.
 7. MyFitness ir tiesības izbeigt Līgumu neatkarīgi no iemesla, paziņojot par to Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram 30 dienas iepriekš.
 8. Līguma izbeigšana no Klienta-biedra vai Klients-nebiedra vai MyFitness puses, kā arī MyFitness prasības iesniegšana par līgumsodu neierobežo un neizslēdz MyFitness tiesības pieprasīt līgumsaistību un/vai atlīdzības maksājumu no Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra.

 

Paziņojums

 1. Ja Līgumā nav norādīts citādi, MyFitness ir jāpārsūta Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram visi paziņojumi un cita sarakste, kas ir saistīta ar Līgumu un Lietošanas noteikumiem, izmantojot Līgumā norādīto kontaktinformāciju, jo īpaši uz Līgumā norādīto e-pasta adresi.
 2. Paziņojumi un cita sarakste ir jāuzskata par piegādātu Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram, ja kopš nosūtīšanas ir pagājušas piecas (5) kalendārās dienas.
 3. Klients-biedrs vai Klients-nebiedrs apņemas nekavējoties informēt MyFitness par visām savas personas datu un kontaktinformācijas izmaiņām.
 4. Visus ar Pakalpojumiem saistītos vispārīgos paziņojumus MyFitness publicē NETFIT tīmekļa vidē.

 

Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

 1. Līgumā neregulētos jautājumos pusēm ir jāvadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 2. Visas domstarpības, kas izriet no Līguma vai ir saistītas ar to, jārisina sarunu ceļā. Jebkuru strīdu gadījumā Klientam-biedram vai Klientam-nebiedram ir jāsazinās ar MyFitness, izmantojot adresi, kas norādīta šajā dokumentā. Ja netiek panākta vienošanās, strīdi jārisina Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesās.

 

Personas datu apstrāde

 1. MyFitness apstrādā Klienta-biedra vai Klienta-nebiedra personas datus saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti tā tīmekļa vietnē publicētajā privātuma paziņojumā https://www.myfitness.lv/par-myfitness/svariga-informacija/pazinojums-par-privatumu/

 

Kampaņas

 1. MyFitness ir tiesības rīkot kampaņas, kuru laikā atlaides ir spēkā tikai kampaņas nosacījumos norādītajā periodā un tiek attiecinātas tikai uz personām, kuras atbilst kampaņas nosacījumos norādītajai definīcijai.
 2. Parasti kampaņas nosacījumi attiecas tikai uz jaunajiem klientiem, un MyFitness ir tiesības atteikties slēgt Līgumu ar kādu personu, ja ir aizdomas, ka persona ir izbeigusi Līgumu tikai vai galvenokārt ar mērķi saņemt kampaņas atlaidi.